„Człowiek jest wielki nie przez to co ma
Nie przez to kim jest
Lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II


Stowarzyszenie „W Stronę Nauki” powstało w 1996 roku. Tworzyła je grupa ludzi, wyrażających chęć pomocy młodzieży w zdobywaniu wiedzy.

Idea pomocy zdolnej, ambitnej, chcącej się uczyć młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin; połączyła wiele osób. Członkom i sympatykom Stowarzyszenia los tych młodych ludzi nie był obojętny.


Nasi podopieczni otrzymują stypendia pozwalające na częściowe pokrycie kosztów ich nauki. Dzięki wsparciu naszego Stowarzyszenia 23 studentów pochodzących z różnych rejonów Polski ukończyło studia na różnych uczelniach (dane na 31.12.2012 r.).

Działalność Stowarzyszenia opiera się o statut, zatwierdzony w 1998 roku przez Sąd Wojewódzki w Lublinie. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041188 oraz zostało zamieszone w internetowej bazie danych organizacji pozarządowych: www.ngo.pl

Fundusz Stowarzyszenia stanowią składki członków i dobrowolne darowizny, nie otrzymujemy żadnych dotacji. Co roku organizujemy charytatywne koncerty kolęd, z których całkowity dochód przeznaczany jest na fundusz stypendialny. Naszą pomocą chcemy objąć następnych podopiecznych.

Jeśli nie jest Państwu obojętny los młodych ludzi, którzy pragną uczyć się i chcą kontynuować naukę, ale nie mają odpowiednich środków finansowych na jej kontynuację, to prosimy o powiększenie grona członków Stowarzyszenia.

Zgodnie ze statutem wysokość składki jest całkowicie dobrowolna, zadowala nas każda złotówka. Również jednorazowe wsparcie naszego Stowarzyszenia w formie pieniężnej będzie pomocne w realizacji, naszego wspólnego celu.

Mamy nadzieję, że nasza prośba o wsparcie młodzieży w dążeniu do zdobycia przez nią wiedzy, nie zostanie odrzucona. Datki na fundusz stypendialny można przekazywać na ręce skarbnika lub też przekazywać na konto bankowe.