„Człowiek jest wielki nie przez to co ma
Nie przez to kim jest
Lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II


Aktualny zarząd Stowarzyszenia „W Stronę Nauki”:

PrezesAndrzej Doroszewski – pracownik naukowy
Wiceprezes Lech Piekarz – dyrektor Domu Dziecka
Sekretarz Antonina Korczyńska – emerytowany pracownik biblioteki rolniczej
Skarbnik Janina Cipielewska – emerytowana księgowa
Członkowie:
Danuta Masiak – emerytowany pracownik naukowy
Jerzy Wierzbowski – nauczyciel
Anna Woźniakowska – emerytka